Kolekcie

Zjavenie sv. Jána – Apokalypsa


1328529775 1328529846 1328530096 1328530131 1328530384 1328533402 1328533454 1328533740 1328533798 1328533882 1328533932 1328535960 1328536583

Je posledná vizionárska kniha Nového Zákona… Posledná kapitola hovoriaca o videní sv. Jána na ostrove Patmos, ktoré dostal o konci vekov, kedy sa zem zmení v peklo a bude smrdieť sírou. Zároveň kolekcia Borisa Hanečku z roku 200 nafotená Jakubom Klimom pre časopis Le Femme.