Kolekcie

Kniha bez slov


1328352195 1328352290 1328352326 1328352547 1328352720 1328353004

Kolekcia Kniha bez slov bola výsledkom Borisovej bakalárskej práce (2005), ktorá sa inšpirovala evanjeliom šiestich základných farieb. Tie slúžili ako evanjelizačná pomôcka pre deti, pričom každá farba symbolizovala jednu z kresťanských právd.